Profesionell fastighetsservice

Om Företaget

Vi är för tillfället ett två manna företag med kontor i både Borgå och Lovisa.
Vi sköter om underhåll samt städning av fastigheter, för både privat personer och företag.
Till tjänsterna hör också skötsel av gårdsområden.
Vi kan sköta om fastigheter både på fastlandet och i skärgården
För att försäkra att kunderna är nöjda håller vi det vi kommit överens om och inom utsatt tid.